ΚΟΡΙΝΘΟΣ – Η Λαϊκή Αγορά Συνοικισμού θα λειτουργήσει την Τρίτη 28-06-2022

Οι λαϊκές αγορές δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα «Η λαϊκή αγορά Συνοικισμού Λειτουργεί  κάθε Τετάρτη. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.» Για το λόγο αυτο η Λαϊκή Αγορά Συνοικισμού θα λειτουργήσει την Τρίτη 28-06-2022