ΚΟΡΙΝΘΟΣ .. Αυτό είναι το άγαλμα του Ε. Βενιζέλου

Αυτό είναι το άγαλμα του 7 φορές Πρωθυπουργού της Ελλάδος του Ελευθέρου Βενιζέλου στη πόλη της Κορίνθου. Κάποιοι προτίμησαν να το βεβηλώσουν, αφήνοντας επάνω του τις μονογραφές τους και τα κωδικοποιημένα μηνύματα τους.