ΚΟΡΙΝΘΙΑ – Δημιουργία θεραπευτικού κήπου και λοιπών δραστηριοτήτων στο πρώτο Βρεφονηπιακό Σταθμό το οποίο θα φιλοξενεί & παιδιά με Ανάγκες

Ξεκινάει ένα εμβληματικό έργο στην Κορινθία για την Ecompost . Πρόκειτε για την Δημιουργία θεραπευτικού κήπου και διαφόρων θεματικών δραστηριοτήτων σε μια μεγάλη έκταση για το πρώτο Βρεφονηπιακό Σταθμό το οποίο θα φιλοξενεί και παιδιά με Ανάγκες (με.Α.) Μικροί Δημιουργοί. Η καινοτομία στην καινοτομία.