ΚΙΝΕΤΑ – Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκβάθυνσης στο ρέμα της Πίκας

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η εκβάθυνση της κοίτης του ρέματος ΠΙΚΑΣ στην περιοχή της Κινέτας. Στο έργο αυτό επιμελήθηκε ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης ο κος Κοσμόπουλος.

Plugin Kapsule Corp