ΚΙΝΕΤΑ – Εντατικοί καθαρισμοί εν όψη της Κακοκαιρίας (ΦΩΤΟ)

Εντατικοί ηταν οι καθαρισμοί στους δρόμους και στους υπονόμους στην περιοχή της Κινέτας απο τους δημοτικούς υπαλλήλους που υπερέβαλαν εαυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ροή των ομβρίων υδάτων στους υπονόμους της περιοχής.

Plugin Kapsule Corp