ΚΙΝΕΤΑ – Αποκαταστάθηκε προσωρινά η διέλευση των δύο ρεμάτων προς τον οικισμό Αγ. Νικολάου

Με παρέμβαση της Ομοσπονδίας Κινέτας όπως αναφέρει η Πρόεδρος κυρία Μαργαρίτα Πρίφτη, και με την άμεση ανταπόκριση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κου Φωτίου Σταύρου αποκαταστάθηκε προσωρινά η διέλευση των δύο ρεμάτων προς τον οικισμό Αγ. Νικολάου Κινέτας. Ακολουθεί το ρέμα στην Αγνάντια.