Κατάταξη ΕΠ.ΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ/10/22-03-2021.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΞΑ6-ΡΑΠ

Για να υποβάλετε αίτηση:

  1. Μελετήστε την προκήρυξη.
  2. Συγκεντρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες και δικαιολογητικά.
  3. Συμπληρώστε προσεκτικά την αίτηση και μεταφορτώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠ.ΟΠ

Translate »