Κατάλογος των έργων πολιτισμού στην ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Τον πλήρη κατάλογο με τα έργα πολιτισμού και την εξέλιξή τους ΑΝΑ Περιφερειακή Ενότητα δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο Νομό Κορινθίας τα έργα πολιτισμού & η πορεία των έργων αναφέρονται ως παρακάτω :

Translate »