Καθαρισμός στο “ΔΕΛΤΑ” Κορίνθου – “Μπίτζιος : Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών είναι η καθημερινή μας έννοια”

Καθαρισμός πραγματοποιηθηκε την Τετάρτη το πρωί 3 Μαρτίου από την υπηρεσία καθαριότητας στο ΔΕΛΤΑ Κορίνθου. Το προσωπικό της υπηρεσίας και τα μηχανήματα του δήμου καθάρισαν, αποψίλωσαν και αποκατέστησαν όλα τα σημεία που είχαν πρόβλημα.

Και οπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτρης Μπίτζιος ” Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών είναι η καθημερινή μας έννοια. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε! “

Translate »