ΙΝΚΑ Κορινθίας .. θέσπιση υποχρεωτικής επισήµανσης προέλευσης στα τρόφιµα

Το ΙΝΚΑ Κορινθίας καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους καταναλωτές, καθώς και τους Δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους της Κορινθίας, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περιφερειακούς συμβούλους Πελοποννήσου, καθώς και όλους τους πολίτες να υπογράψουν για τη θέσπιση υποχρεωτικής επισήµανσης προέλευσης στα τρόφιµα, καθώς παρατηρείται «βάφτισμα» προϊόντων από διάφορες τρίτες, με πλημμελή εφαρμογή κανόνων ασφαλείας στην παραγωγή τροφίμων, ως ευρωπαϊκών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της διατροφής των πολιτών, καθώς παράνομος πλουτισμός από κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής τροφίμων, ιδίως σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Γερμανία.

Ειδικά για τους Δήμους, καλούμε τους Προέδρους των ΔΣ, όπως εισάγουν το παρών έγγραφο στην πρώτη συνεδρίαση των ΔΣ των Δήμων Ιουλίου και Αυγούστου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βάση ψηφίσματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 567.730 υπογραφές.

Μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο με την βοήθεια σας.