Η παράδοση του Ακροκορίνθου

Οι Τούρκοι και οι Αλβανοί που υπεράσπιζαν το κάστρο της Κορίνθου, ύστερα από πολύμηνη πολιορκία, συνθηκολογούν και παραδίδουν τα κλειδιά του στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Για πρώτη φορά στις επάλξεις του φρουρίου κυματίζει η Ελληνική Σημαία, που καθορίσθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Σύμφωνα με τον Μ. Οικονόμου  «λαβών ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης την εθνικήν σημαίαν και σταυροσημειώσας δι΄ αυτής επί της Πύλης τρις, και εισελθών έστησεν αυτήν αυτός επί του φρουρίου».

Η παράδοση του Ακροκορίνθου στους Έλληνες, Peter von Hess

Περιφέρεια Πελοποννήσου