Η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” απαντά για την διακοπή λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης Λουτρακίου

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” αποκαθιστά την αλήθεια και απαντάει με επιστολή του στις ανακρίβειες που παρουσιάστηκαν σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης Λουτρακίου.

“Για την ενημέρωση των αναγνωστών σας σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης Λουτρακίου, σημειώνουμε τα εξής:
Οι χώροι που λειτουργούν τα γραφεία Κτηματογράφησης στις μελέτες που εκπονούνται σε ολόκληρη την χώρα, παραχωρούνται από τον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην ανά τόπους ανάδοχο Κοινοπραξία.
Οι χώροι αυτοί λειτουργούν με αποκλειστική ευθύνη του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ο οποίος τους παραχωρεί στον ανάδοχο του έργου για το διάστημα εκπόνησης της Κτηματογράφησης.
Επομένως είναι ανακριβές ότι έκλεισε το γραφείο Κτηματογράφησης Λουτρακίου, για τον περιορισμό των εξόδων της Κοινοπραξίας ή γιατί το ενοίκιο είναι υψηλό. Έκλεισε γιατί το Ελληνικό Κτηματολόγιο δεν έχει διαθέσει μέχρι σήμερα χώρο για την λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης Λουτρακίου.
Σας ενημερώνουμε ότι η Κοινοπραξία μας χωρίς καμία υποχρέωση, με δικά της έξοδα, μίσθωσε από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 για ένα χρόνο, τον χώρο περίπου 240 τ.μ, για την μέχρι σήμερα λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης Λουτρακίου, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην έναρξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.
Με την λήξη του μισθωτηρίου την 31η Αυγούστου του 2019 το γραφείο έκλεισε, χωρίς καμία δική μας ευθύνη, αφού ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα του ενός χρόνου, το οποίο προσφέραμε δωρεάν στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και στο διάστημα αυτό δεν μας παραχωρήθηκε είτε ο ίδιος, είτε αντίστοιχος χώρος από τον φορέα.
Το γραφείο Κτηματογράφησης των Εξαμιλίων λειτουργεί από την έναρξη της μελέτης Κτηματογράφησης και δέχεται δηλώσεις από όλους τους ΟΤΑ της σύμβασής μας.”

Translate »