Η έκθεση του Μπόμπου

Η δασκάλα μια μέρα ζητάει από τα παιδιά να γράψουν μια έκθεση με θέμα ένα ζώο.. Πάνε τα παιδιά την επόμενη μέρα σχολείο και έρχεται η σειρά του Μπόμπου να διαβάσει αλλά επειδή η έκθεσή του ήταν 10 σελίδες, η δασκάλα του λέει να τους διαβάσει μόνο την αρχή και το τέλος της.
-“Ο καβαλάρης ανέβηκε στο άλογο.”
-“Ο καβαλάρης κατέβηκε από το άλογο.”
-“Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά έτσι”, λέει η δασκάλα, “γιατί δεν μας διαβάζεις τι έχεις γράψει και στη μέση;”
-“Γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,
γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν..”

Plugin Kapsule Corp