Ενημερωση των μελών του Επιμελητηρίου Κορινθίας σχετικά με τα τέλη του Γ.Ε.ΜΗ

Το Επιμελητήριο Κορινθίας καλεί τα μέλη του οπως εξοφλήσουν τις οφειλές τους εως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί ανακοίνωση:

Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας καλεί να εξοφλήσετε τα τέλη ΓΕΜΗ που οφείλετε έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, διότι βάσει του Νόμου 1197/28-5-2019(αριθμός ΦΕΚ 1911 ΤΕΥΧΟΣ Β 2019) η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος θα τα βεβαιώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διευθύντρια της Υπηρεσίας, κα Ελισάβετ Τσαμαντά στο τηλέφωνο 2741024464 (ες. 911) ή στο email: info@korinthiacc.gr

Translate »