Εκταμίευση 1,6 εκ. ευρώ για πληρωμές έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εντολή προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκταμίευση συνολικής πίστωσης 1.639.058,41 ευρώ υπέγραψε την Τρίτη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Το μεγαλύτερο μέρος της πιο πάνω πίστωσης -συγκεκριμένα το 1.500.000 ευρώ- αφορά τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα) και προορίζεται για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η υπόλοιπη πίστωση προορίζεται, κυρίως για την πληρωμή έργων που υλοποίησαν οι ΔΕΥΑ Τρίπολης, Καλαμάτας και Ναυπλίου, καθώς και υπηρεσιών που παρείχαν ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ.

Translate »