Εισήγηση του Υφυπουργού Χρίστου Δήμα στην 6η Οικονομική Διάσκεψη της EENE Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών

Η 6η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) με τίτλο «Μεγιστοποιώντας την Υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία: Η Νέα Μέρα στην ελληνική Επιχειρηματικότητα» πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt, τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Ο υφυπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων κύριος Χρίστος Δήμας κατά την διάρκεια της εισήγησης του ανέφερε :

“Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα κ Πανεπιστήμια θα πρέπει να αναπτύξουν συνεργατικούς σχηματισμούς, με αυστηρή αξιολόγηση, επαρκή αυτονομία κ κίνητρα για προσέλκυση υψηλού επιπέδου Ελλήνων Ερευνητών. Έτσι, θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.

Έχουμε στόχο μέσα από τη δουλειά μας ένα startup boom τα επόμενα χρόνια. Οι startup δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Εισάγουν κεφάλαια. Συμβάλουν στην ανάσχεση του brain drain κ δημιουργούν δεσμούς με νέες αγορές”

Translate »