Εγκρίθηκε η πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για πρόσληψη δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

Οπως έγινε γνωστό, η πιο πάνω πρόσληψη έχει περιληφθεί στις εγκεκριμένες θέσεις για το 2022.

Περιφέρεια Πελοποννήσου