Δ. Βασιλείου ” Η Εισαγγελία Κορίνθου άσκησε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για θέμα του Καζίνο Λουτρακίου “

Δημοσιεύουμε δελτίο τύπου που εξέδωσε η δημοτική Παράταξη “ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ” του κυρίου Δημήτρη Βασιλείου σύμφωνα με την οποίο η Εισαγγελία Κορίνθου άσκησε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για θέμα της Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Η Εισαγγελία Κορίνθου άσκησε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου

Το 2017 η Κοινοπραξία του Καζίνο Λουτρακίου, μετά από αίτησή της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, μπήκε στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 106 β΄ του Πτωχευτικού Κώδικα με την έκδοση της 20/2017 απόφασή του, που έκανε δεκτή την αίτηση της Κοινοπραξίας κάνοντας «κούρεμα» των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ ύψους 18.000.000 περίπου ευρώ.
Οικονομικοί, νομικοί και δημοσιογραφικοί κύκλοι, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και υποστηρίζουν ότι η απόφαση του αυτή εκδόθηκε στηριζόμενη σε ψευδή οικονομικά στοιχεία.
Πριν πολύ λίγο καιρό, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου άσκησε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου, καθόσον η έκδοση της ως άνω απόφασης του, με την οποία έγινε και το «κούρεμα» που βασίστηκε σε ψευδή οικονομικά στοιχεία, είχε σαν αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο με το προαναφερθέν ανωτέρω ποσόν.
Εκθέσεις ορκωτών λογιστών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, έχουν ήδη υποβληθεί αρμοδίως. Για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος που εν προκειμένω προέχει, ο δημοτικός σύμβουλος, ιατρός κ. Δημήτριος Βασιλείου υποβάλει περαιτέρω βάσιμα αποδεικτικά στοιχεία, για την υποστήριξη της ποινικής δίωξης και την προστασία των συμφερόντων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, καθώς και των εργαζομένων στο Καζίνο, εν όψει και της επιχειρούμενης εκποίησης της επιχείρησης του Καζίνο Λουτρακίου, αντί «πινακίου φακής».

Δημήτρης Βασιλείου
Δημοτικός Σύμβουλος”

Plugin Kapsule Corp