Δωρεάν φιλοξενία παιδιών αδύνατων οικονομικά οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας

Δωρεάν φιλοξενία παιδιών αδύνατων οικονομικά οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας ανακοίνωσε η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Κορινθίας σε συνεργασίμα με ιδιοκτήτες κατασκηνώσεων.

Oops ! You forgot to select a pdf file.