Δωρεάν Ελληνική εφαρμογή (ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ)

Ο “Αξιολογητής” είναι μια εφαρμογή για τη δημιουργία on-line αξιολογήσεων με αυτόματη βαθμολόγηση.
Στόχος του είναι να αντικαταστήσει συμβατικές διαδικασίες αποτίμησης της επάρκειας γνώσεων επάνω σε διδαχθέντα αντικείμενα, εφόσον οι απαιτούμενες απαντήσεις  μπορούν να διατυπωθούν με δομημένο τρόπο (δηλαδή ως “κλειστού τύπου”).
Υποστηρίζει 5 είδη θεμάτων:
Απλή επιλογή
Πολλαπλές επιλογές
Σωστό / Λάθος
Συμπλήρωση κενών
Αντιστοίχηση
Οι εκφωνήσεις και οι δυνατές επιλογές των θεμάτων μπορούν να περιέχουν οτιδήποτε μπορεί να εισαχθεί σε μια ιστοσελίδα, δηλαδή εφαρμογές flash, προσομοιώσεις java, βίντεο/μουσική, κ.λπ.
Επίσης υπάρχει δυνατότητα η βαθμολογία κάθε εξεταζόμενου να αποστέλλεται μέσω e-mail στο δημιουργό της αξιολόγησης.

Το μέγεθος του συμπιεσμένου πακέτου (“Axiologitis.zip”) που θα κατεβάσετε είναι περίπου 2.5 ΜΒ.

Περιέχει δύο αρχεία:

  • Το εκτελέσιμο αρχείο “Αξιολογητής.exe”, δεν χρειάζεται εγκατάσταση και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα ακόμα και από χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα.
  • Το αρχείο εικόνας “spiral.gif”, με την εικόνα φόντου των αξιολογήσεων, που πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το παραπάνω εκτελέσιμο.

Είναι απόλυτα ασφαλές και αυστηρά ελεγμένο για ιούς. 

Το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο οπότε η συνεισφορά σας, μέσω της αναφοράς τυχόν ατελειών, κρίνεται πολύτιμη.

Ευπρόσδεκτο κάθε σχόλιο…

Λήψη (νέας) έκδοσης διερμηνευτή