ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ “Να παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διορθώσεως και ενστάσεων στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”

Ανακοίνωση εξέδωσε η Δημοτική παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ” του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με αποδέκτες τον κ. Νικόλαο Ταγαρά Υφυπουργό Χωροταξίας κ Αστικού Περιβάλλοντος την κ. Μαριλένα Σούκουλη Σύμβουλο Πρωθυπουργού και τον δήμαρχο Γ. Γκιώνη ,σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, διορθώσεων & ενστάσεων των κτηματολογικών στοιχείων των Δημοτών του Δήμου στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής :

Στην κτηματολογική περιφέρεια του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας βρίσκεται σε εξέλιξη από 28-6-2021 η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, με καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορθώσεων και ενστάσεων την 30-8-2021.

Με την παρούσα μεταφέρω την ανησυχία των χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων στις περιοχές του δήμου μας, οι οποίοι από λόγους κυρίως αντικειμενικούς αδυνατούν να ελέγξουν τα στοιχεία της αναρτήσεως και να υποβάλουν αιτήσεις διορθώσεως και ενστάσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και τις πατρογονικές οικίες τους αλλά και περιουσίες τους και ακίνητά τους που είτε κατά την δήλωση είτε κατά την επεξεργασία των στοιχείων έχουν καταχωρηθεί εσφαλμένα, καθόσον, ενδεικτικά και μόνον:

Τα γραφεία των συμβολαιογράφων, δικηγόρων και μηχανικών, με την συνεργασία και τα στοιχεία από τα αρχεία των οποίων θα υποβάλουν τις αιτήσεις διορθώσεων και ενστάσεις, είναι κατά κανόνα κλειστά τον Αύγουστο.

Επίσης και οι δημόσιες υπηρεσίες, (υποθηκοφυλακεία, δασαρχεία, Γραμματείες Δικαστηρίων κλπ) υπολειτουργούν ή ασχολούνται με άλλες προτεραιότητες κατά τον μήνα Αύγουστο και ως εκ τούτου είναι δυσχερής έως αδύνατη ή λήψη των απαραιτήτων εγγράφων στοιχείων.

Η έξαρση της πανδημίας και η ανάγκη προστασίας της υγείας και της ζωής, η εξυπηρέτηση άλλων επειγουσών βιοτικών αναγκών και οι προαναφερθείσες δυσχέρειες, δεν παρέχουν στους δημότες τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τον απαιτούμενο χρόνο για την αποτελεσματική απόδειξη και προστασία των δικαιωμάτων τους εντός της παραπάνω ελάχιστης σε διάρκεια προθεσμίας, υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Για τους λόγους αυτούς, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια δικαιωμάτων των δημοτών επί των ακινήτων τους ή η εμπλοκή τους σε πολυδάπανους και μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες για την απόδειξή τους, με ζημία και φθορές όχι μόνον για τους ίδιους αλλά και για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς τον σκοπό όπως παραταθεί η παραπάνω προθεσμία και πέραν της 30ής Αυγούστου τρέχοντος έτους, τουλάχιστον για δύο [2] μήνες ή να δοθεί νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διορθώσεως και ενστάσεων.-

Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ