Διατοπική συνεργασία “Πριμαρόλια – Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας”

Στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας «Πριμαρόλια – Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας» του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΑΧΑΪΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.  πραγματοποιείται 2ήμερη εκδήλωση με τίτλο: «RAISINg AWARENESS @ Πριμαρόλια – Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας».

Η 2ήμερη εκδήλωση αφορά:

Α. Συνεδριακή ενότητα με θέμα:

«Η μαύρη σταφίδα σήμερα – ανάπτυξη – άϋλη πολιτιστική κληρονομιά»,

Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021, ώρα: 18:00,

και

Β. Εκδήλωση παρουσίασης του έργου Προφορική Ιστορία (ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ: ΜΕΡΟΣ ΙΙ), Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021, ώρα: 19:00

Χώρος και αίθουσα: ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ / ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΙΓΙΟ

H εκδήλωση πλαισιώνεται από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ 2021, το οποίο ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 03 Οκτωβρίου 2021 στο Αίγιο.

Περισσότερα σχετικά με το συνέδριο του Σαββάτου, δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://primarolia.com/project/corinthian_currant_conference/

και για την εκδήλωση της Κυριακής:

https://primarolia.com/festival/programme_2021/

Print Friendly, PDF & Email

ΠΗΓΗ