ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Πρόσληψη προσωπικού μέχρι (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ο Δήμος Κορινθίων, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών) .

Plugin Kapsule Corp