Δημοσιοποίηση ανοικτού διαγωνισμού έργου – Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα

Το γήπεδο Περαχώρας είχε παραχωρηθεί στον Δήμο από τον Α.Ο ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ το 2009. Εκτοτε υπήρξαν πολλές φορές σκληρές και έντονες αντιπαραθέσεις εντός και εκτός των Δημοτικών συμβουλίων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της αντιπολίτευσης για την εναρξη των εργασιών.. Ετσι φτάσαμε στο σήμερα οπου η Δημοτική αρχή Γκιώνη μέσα απο την επίσημη ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του εργου συνολικου προυπολογισμού 1.131.350 ευρώ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου  –  Περαχώρας –  Αγ.  Θεοδώρων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με ΤΙΤΛΟ:
“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ” CPV: 45212200-8 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ/Σ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

  1. ΚΑΠ έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων και
  2. Πόροι Δήμου

ΚΑ: 15-7336.003

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   912.379,04 € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24 ο/ο συνολικό ποσό
1.131.350,01 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 240 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) το άρθρο 27, β) άρθρο 95 παρ. 2.(α) και τις λοιπές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Plugin Kapsule Corp