Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων – Συνεδριάζει το ΔΣ με 11 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των θεμάτων:


1.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022.


2.Απευθείας αγορά ακινήτων στην περιοχή “Κυρα – Βρύση” της Κοινότητας Ισθμίας, όμορων του Γυμνασίου Ισθμίας.


3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021 (Γ΄ τρίμηνο).


4.Έγκριση (6ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμούτρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.


5.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας γιατο έτος 2021.


6.Αναγνώριση οφειλής προς εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 97του Ν. 4483/2017 (αποτίμηση γάλακτος σε χρήμα).


7.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδωνΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για τοσχολικό έτος 2022- 2023.


8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων”.


9.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “ΣχολικήΕπιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων”.


10.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας κατασκευής και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων και συναφών ειδών της εταιρείας «HERONIA LIGHTING ΙΚΕ», στην περιοχή
«Καρμπουνάρι» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.


11.Αποδοχή του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, φοιτητή του τμήματος Λογιστικής& Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για πραγματοποίηση τρίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο.


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη