Δήμος Ξυλoκάστρου – Ευρωστίνης “Δημιουργία Πολιτιστικού Μητρώου”

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης σύμφωνα με την οποία ιδρύει & δημιουργεί το «Πολιτιστικό Μητρώο» του Δήμου στο οποίο και θα αποτυπωθεί το σύνολο των δημοτικών πολιτιστικών πόρων . Συγκεκριμένα η ανακοίnωση αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής :

“Oι βασικοί στόχοι μιας πολιτιστικής πολιτικής αποτελούν: α) η πολιτιστική κληρονομιά, και β) η καλλιτεχνική δημιουργία. Προκειμένου να ασκηθεί μια δημοτική πολιτιστική πολιτική είναι απαραίτητη η γνώση των πολιτιστικών πόρων που διαθέτουμε.

Στο πλαίσιο αυτό και  με στόχο να χαραχθεί μια νέα δημιουργική Δημοτική πολιτιστική στρατηγική ιδρύουμε και δημιουργούμε το «Πολιτιστικό Μητρώο» του Δήμου μας στο οποίο και θα αποτυπωθεί το σύνολο των δημοτικών πολιτιστικών πόρων.

Η θετική συνδρομή σας στην έγκαιρη συλλογή των ζητουμένων στοιχείων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία των προσπαθειών μας. Η πλήρης αποκάλυψη του υπάρχοντος πολιτιστικού πλούτου μέσω της αναλυτικής καταγραφής του μας παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τουριστικών διαδρομών και περαιτέρω αξιοποίησης. Γι’ αυτό θα θέλαμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο και να μας το αποστείλετε στο info@xylokastro.gov.gr,  μέχρι 10 Μαρτίου 2021.”