Δήμος Μεγαρέων – Ξεκινά η υλοποίηση του έργου «Διεπιστημονικό Κέντρο Παρατηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος & Γεωκαταστροφών»

Ο Δήμος Μεγαρέων πρωτοπορεί σε συνεργασία με την εξειδικευμένη έδρα UNESCO και την ερευνητική μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας και έξυπνων λύσεων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ξεκινά την υλοποίηση του έργου «Διεπιστημονικό Κέντρο Παρατηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος και Γεωκαταστροφών»! με σκοπό την Έγκαιρη Προειδοποίηση και Θωράκιση της περιοχής μας από πιθανές φυσικές καταστροφές.

Αρχίζει σε λίγες ημέρες η ανάπτυξη Δικτύου Σεισμολογικών Σταθμών, Σταθμών GPS, Ανιχνευτικών Συστημάτων Κατολισθήσεων, Αισθητήρων Καταγραφής και Μηχανισμών Έγκαιρης Προειδοποίησης, για Πλημμυρικά Φαινόμενα, στα Μέγαρα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Δήμου ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

Μια πρωτοποριακή, σε πανελλαδικό επίπεδο, αντιμετώπιση των μεταβολών του Γεωπεριβάλλοντος και των Γεωκαταστροφών, ξεκινά στο Δήμο Μεγαρέων. Παράλληλα, στο Κέντρο θα παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, στους τομείς της Μελέτης των Γεωπεριβαλλοντικών Φυσικών Πόρων και των Φυσικών Καταστροφών.