Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.. Εγκρίθηκε & ανατέθηκε η Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ATnews εγκρίθηκε και ανατέθηκε η Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1ο/12-08-2019 πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προϋπολογισμού δαπάνης 81.034,29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ανάθεση την εκτέλεση του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έγινε στην εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έναντι ποσού 63.389,72 € πλέον ΦΠΑ. σύμφωνα με την προσφορά της.

Translate »