Δήμος Βέλου – Βόχας – τοποθέτησε Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας οχημάτων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας σε πλήρη συνεργασία με την Τροχαία και την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας τοποθέτησε εξελιγμενα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας οχημάτων.

Ποιο συγκεκριμένα :
• 2 ηλεκτρονικές πινακίδες μέτρησης ταχύτητας με ηλιακό πάνελ
• 10 πινακίδες ορίου ταχύτητας
με σκοπό τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας των οδηγών και την προστασία των πεζών.