Δέσμη μέτρων ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Δέσμη μέτρων ανακοίνωσε η κυβέρνηση:

Αναστέλλονται για τέσσερις (4) μήνες:

  • Η καταβολή οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ
  • Η Καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών
  • Η Καταβολή δόσεων και ρυθμίσεων

Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Δίνεται αποζημίωση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ για κάθε εργαζόμενο που κλείνει η επιχείρησή του με κρατική εντολή. Η αποζημίωση θα καταβληθεί στις αρχές Απριλίου.

Σε παραφαρμακευτικά και παραϊατρικά προϊόντα (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή), μειώνεται ο Φ.Π.Α. από το 24% στο 6%.

Για τα μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων τα οποία διέκοψαν την λειτουργία του με απόφαση της Κυβέρνησης, προβλέπεται μείωση του υφιστάμενου μισθώματος στο 60%

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων, αναστέλλουν την πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων για τέσσερις (4) μήνες.

Δεν προβλέπεται αλλαγή στις τιμές των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Δεν προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2020

Οι συνεπείς επιχειρήσεις ως προς τα τραπεζικά τους δάνεια, καταβάλουν μόνο τους τόκους επί των ληφθέντων δανείων, αναστέλλεται δε η καταβολή των χρεολυσίων.

Όλα τα μέτρα με τα οποία ενισχύονται οι πλητόμενες επιχειρήσεις, έχουν ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Αναμένεται το ΦΕΚ εφαρμογής της . Πθ

  • οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πλήττονται, θα λάβουν ενίσχυση 800,00 ευρώ για το διάστημα από 15/3/2020 έως 30/4/2020. Το ποσό θα δοθεί στις αρχές Απριλίου .

Θα υλοποιηθεί διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν.

Το πλαίσιο χορήγησης θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες .
Προϋπόθεση λήψης αυτής της χρηματοδότησης είναι, και πάλι, η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Translate »