Το ανέκδοτο της ημέρας

Δέκα γυναίκες βρίσκονται τυχαία μπροστά στις πύλες του Παραδείσου. Ο Αγιος Πέτρος,αφού συβουλεύτηκε τις καταστάσεις του, τους λέει:
– Να περάσουν ένα βήμα μπροστά όσες απάτησαν τους άντρες τους. 9 από τις 10 γυναίκες κάνουν ένα βήμα μπροστα. Ο Αγιος Πέτρος κοιτάει αυτήν που έμεινε πίσω και της λέει γνέφοντας:
– Και οι κουφές, και οι κουφέεεεεες…