Α.Α.Δ.Ε..μεγάλη φοροδιαφυγή απο πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κορινθία

Έπειτα από έρευνα που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή του Ν. Κορινθίας διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων εσόδου από πωλήσεις βενζίνης, συνολικής αξίας 758.492,14 ευρώ (καθαρή αξία 616.660,28 ευρώ πλέον ΦΠΑ 141.831,86 ευρώ).

Translate »