Αυτή είναι η Νέα Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων

H δημοτική σύμβουλος   κ. Μπουζιάνη –Τσαντίλα  Βασιλική του Παναγιώτη, ειναι η νέα Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίωνυπεύθυνη για θέματα   που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Η  Αντιδήμαρχος θα προΐσταται των αντιστοίχων  υπηρεσιών και θα μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους. Θα εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων της υποθέσεις . Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες θα τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δομετίου Βασίλειος.

Translate »