Αυτά είναι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής & Ποιότητας ζωής

Κόντη Βασιλική

Στην ψηφοφορία για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πρώτη στους ψήφους για την Οικονομική επιτροπή :

Σωτηρία Κορδαλή με 8 ψήφους

Σωτήρης Πέρρας με 3 ψήφους

Κώστας Παντελέου με 2 ψήφους

Ρατης Σπύρος και Δήμου Κων/νος απο 1 ψήφο (έπειτα απο κλήρωση εξελέγη ο Ρατης Σπύρος)

Τακτικά μέλη απο τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης εκλέγονται :

Γεωργίου Αθανάσιος με 6 ψήφους

Μουζάκης Αθανάσιος με 3 ψήφους

Κόντη Βασιλική με 3 ψήφους

Στην Οικονομική επιτροπή πρόεδρος ορίζεται ο κύριος Γκιώνης ως Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι Σακελλαρίου και Παπαθανασίου. Στην Ποιότητα Ζωής Αντιδήμαρχος ορίζεται ο κύριος Σακελλαρίου και ως τακτικά μέλη οι κύριοι Ράτης και Παντελέων

Ακολούθησε η ψηφοφορία και τα αποτελέσματα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τους περισσότερους ψήφους συγκέντρωσε ο Παπαθανασίου Αθανάσιος με 9 ψήφους ενω ισοψήφησαν οι Πέρρας και Πρωτονοτάριος απο 3 ψήφους.

Απο την αντιπολίτευση τακτικά μέλη εξελέγησαν οι :

Σακελλαρίου Ευθύμιος με 6 ψήφους , Δεδες Δημήτριος με 4 ψήφους, και Σταυρόπουλος Κωσταντίνος με 3 ψήφους

Translate »