Ξυλόκαστρο – Αρδευτικό Εργο στο ΜΕΛΙΣΣΙ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πρόβλημα της έλλειψης νερού άρδευσης στην περιοχή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.  αναφέρει ο Δήμος Ξυλοκαστρου Ευρωστίνης . Για το λόγο αυτό προχωρήσαν με συγκεκριμένο σχέδιο στις απαιτούμενες ενέργειες
1. Εκπόνησαν τις αναγκαίες μελέτες με πόρους του Δήμου
2. Συνεργάστηκαν αποτελεσματικά με την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία προώθησε το αίτημα χρηματοδότησης.
Χρηματοδότηση του έργου με 1.500.000 € από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Βελτιώνονται οι συνθήκες άρδευσης και εξοικονομούν πολύτιμο νερό για την παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο.