Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εκδόθηκαν τα Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020»

Συνολικά 1.704 επιχειρήσεις ωφελούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19.

Ο Προϋπολογισμός δράσης ειναι 40 εκατ. ευρώ.