ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ .. Ξεκίνησε η αποκομιδή των Ογκωδών αντικειμένων με νέο Εργολάβο σε Σχοίνο & Στραβά

φωτό αρχείου

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 19881/14-10-2019 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στις περιοχές Σχοινο & Στραβά , συνολικού ποσού 23.808,00 ευρώ. Η αποκομιδή των αντεικειμένωνόπως μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κύριος Σωτήρης Πέρρας, ήδη έχει ξεκινήσει.  Ο εργολάβος θα εισπράξει για το τρέχον οικονομικό έτος το ποσό των 9.400,00 ευρώ και στο προϋπολογισμό του έτους 2020 έχει δεσμευθεί πίστωση ποσού 14.808,00 ευρώ.

Translate »