Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021.
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr ) του Υπουργείου Εσωτερικών για αύριο
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4)
για το Νομό Κορινθίας.