Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αποδοχή ή μη της καταγραφής τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διατρέχει ενδιάμεσα την ιδιοκτησία της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του θέματος καθώς και να υποβάλουν στον Δήμο τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (πληρ. κ. Νικολάου Ιωάννης & Μακρίδης Δημήτριος, τηλ. 2744360173 & 2744360163).