ΑΚΥΡΩΣΗ Προγραμματισμένης εκδήλωσης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Το Δ.Σ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ … λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των Υγειονομικών αρχών, σχετικά με την εξάπλωση του Κορονοϊόυ, αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμενης εκδήλωσης, που θα γίνονταν στις 14 Μαρτίου 2020 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ.

Translate »