ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ “Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας κεκλεισμένων των θυρών”

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας , θα διεξαχθεί την 3η Ιουλίου  2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης :

  1. Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής αιματάλαευρου,  κοκκάλευρου ,και πουπουλάλευρου (πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων) φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας LIFE ECO SOLUTION I.K.E. ( L.E.S. I.K.E.)  θέση 

« ΚΛΕΙΣΙΖΑ» Αγίων Θεοδώρων.

  1.  Περί  έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής οδού στις 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ( χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών), φερόμενης εκμετάλλευσης της TAILOR MADE CONCEPTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση « ΛΙΑΝΤΡΟ» Αγ. Θεοδώρων.                                     

 Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ). 03/2020