«Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 164,85 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 17.251 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του δήμου ορίστηκε το Ζευγολατιό.